Lokacija:

Adresa:

Iznos:

Status:

Objavljeno:

Lokacija:

Objavljeno:

Komentari:

Ažurirano:

Prilozi:

Lokacije se učitavaju...

O projektu Prati pare!

Ko smo mi?

Pare u budžetu su pare svih nas. Svako od nas ima pravo da tačno zna šta se, kada i kako finansira našim parama. Zato smo pokrenuli portal Prati pare! na kojem pratimo koliko se novca izdvaja za koje projekte, da li se i kako oni realizuju i da li građani imaju koristi od njih.

Portal Prati pare! je građanski poduhvat koji ima cilj da aktivnostima i sadržajem na portalu uspostavi efikasan mehanizam za kontrolu budžeta lokalnih samouprava i podstakne građane da aktivno učestvuju u tom procesu.

Ko uređuje portal Prati pare?

Portal uređuje tim aktivista, novinara i stručnjaka iz oblasti upravljanja budžetima, kojima je cilj da građanima približe budžetski proces i ohrabre ih da preuzmu aktivniju ulogu u praćenju potrošnje javnih sredstava. U stvaranju sadržaja sajta učestvuju i čitaoci, slanjem svojih predloga i inicijativa za praćenje budžeta lokalnih samouprava.

Šta nam je cilj?

Cilj projekta je da postojeće prakse lokalnih vlasti i budžete učini transparentnijim i da omogući uslove za odgovornije upravljanje javnim sredstvima. Namera nam je da građanima približimo proces raspodele budžetskog novca i otvorimo prostor za aktivno učešće građana i medija u kontroli trošenja javnih sredstava, kao i donošenju odluka o budžetskim prioritetima.

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost)

je nevladina organizacija osnovana sa misijom da doprinese uspešnoj tranziciji Srbije u razvijeno demokratsko društvo kroz promociju aktivnog učešća građana u društvenim procesima i razvoj njihovih zagovaračkih kapaciteta.

CRTA

je organizacija koju čine ljudi sa bogatim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici. U svom zalaganju za primenu koncepta odgovornog ponašanja u društvu razvijamo različite mehanizme za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti, istražujemo i edukujemo građane i političare o konceptu odgovornosti i zagovaramo da se koncept odgovornog ponašanja primenjuje u praksi i zakonodavstvu kao osnovna vrednost razvijenog demokratskog društva.

www.beograd.rs

Broj stanovnika:

Godišnji budžet:

Struktura vlasti:

Najnovija istraživanja

Naziv događaja

Pronađi investicije

Građanski budžet

Trenutno nema podataka o budžetu za .

Od prvog do prvog

Pomoću aplikacije „Od prvog do prvog“ saznajte koliko i na šta odlazi deo vaše plate pod stavkom porezi.

Pomeranjem RSD markera na skali odaberite visinu vaših mesečnih primanja.

Pogledajte koliki deo vaše plate mesečno odlazi na različite oblasti u vašem gradu ili opštini.

Plata Odaberi visinu plate Porez
RSD

Trenutno nema podataka o porezima za .

Dobrodošli!

Pare u budžetu su pare svih nas. Svako od nas ima pravo da tačno zna šta se, kada i kako finansira našim parama.

Zato smo pokrenuli portal Prati pare! na kojem pratimo koliko se novca izdvaja za koje projekte, da li se i kako oni realizuju i da li građani imaju koristi od njih.

GRAĐANSKI BUDŽET!

Građanski budžet je vodič za građane kroz budžet, koji jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava šta se i za koje potrebe finansira iz budžeta.

Podržite uvođenje Građanskog budžeta i u vašem gradu!

Uključi se

Prilozi